zondag 17 april 2022 om 10.00 uur

Pasen mmv. Cantara Menaam
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag, 17 april 2022, Pasen
10.00 uur
Voorafgaande aan de dienst is er om 08.30 uur een paasontbijt.
Thema: op z’n paasbest.  
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer Anne de Boer
Met muzikale medewerking van “Cantare Menaam”. 
Ouderling: mevrouw Anneke Algra
Diaken: mevrouw Tineke Rodenhuis
Lector: de heer Gosse Bootsma
Tekst: Johannes 20:3-7, nbv21
Vandaag wordt de uitslag van de paasgroet en de puzzeltocht bekendgemaakt.
Aan deze dienst werken tieners van de tienerkerk mee. (Verbeelding Paasverhaal)
Er is geen kindernevendienst. De kinderen blijven in de dienst.
Kleur: wit

terug