zondag 29 mei 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): ds. A. Aardema, Joure
Organist: mevr. J. Bakker-Reitsma

Zondag, 29 mei 2022
09.30 uur
Voorganger: ds.A.Aardema, Joure (Anneke)
Organist: mevrouw J.Bakker-Reitsma
Ouderling: de heer C.Sonneveld
Diaken: Familie Posthumus
Kindernevendienst: Handelingen 1:12-26, Er zijn weer twaalf discipelen.
Bijzonder Doel collecte: Jong Protestant. Diaconaat: ook voor jongeren.
Kleur: wit.

 

terug