zondag 15 januari 2023 om 9.30

OOMD dienst in de Maria Geboortekerk te Dronrijp.

Oecumenische dienst zondag 15 januari 2023 in de RK kerk te Dronryp. Aanvang 9.30 uur
Thema: Doe Goed Zoek Recht
Op zondag 15 januari is het weer zo ver. Dan mogen we als Christenen elkaar weer ontmoeten tijdens “de Week van Gebed 2023”. Samen bidden voor eenheid van Christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.
Het Oecumenisch Overlegorgaan Menaam Dronryp organiseert deze dienst en we willen U allen van harte uitnodigen. Onze voorgangers, Dhr. Peter Mulder, Ds. Jan Wielenga samen met de werkgroep leden verzorgen deze viering. We maken gebruik van de Liturgie welke dit jaar gemaakt is door Christenen uit Minnesota ( Noord Amerika) De bevolking bestaat uit nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afro-Amerikaanse en inheemse mensen. En natuurlijk is er na de dienst koffiedrinken!
De week van gebed moedigt de eenheid van Christenen aan vanuit de Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17:  “Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij”

Ons collecte doel is:  De buurtkoelkast in Menaam. Een mooi initiatief in Menaam wat we graag willen steunen. Eind november is door de diaconie Menaam in samenwerking met Better foar Letter en Dorpsbelang een buurtkoelkast geopend. Deze is bedoelt voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij basisbehoeften. De keet, waarin een koelkast staat is in bruikleen gegeven door Tuorrebout en staat tussen kerk en Tuorrebout. Hij is elke dag open tussen 8.30 en 20.30 uur. In de keet is ruimte voor etenswaren, hygiëne producten, kleding, boeken en er komt nog een diepvries bij. Er is hiervoor ook een samenwerking aangegaan met de werkgroep Deelstation Waadhoeke. Een ieder mag genoemde

terug