zondag 5 november 2023 om 9.30

Diaconiedienst "ik wil jouw VANHARTE dienen".
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer en Marten Hiemstra

Zondag 5 november 09.30 uur            Diaconiedienst
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Thema: Ik wil jouw VANHARTE dienen!
Organist: Anne de Boer, Marten Hiemstra
Ouderling: Mevrouw Annegy Idsinga-Baarda
Diaken: alle diakenen
Schriftlezingen: Mattéus 25 : 31-40 en Jakobus 2 : 13-18,
Kleur: groen
Er is koffiedrinken na de dienst
Niemand kan zijn liefde voor ons veranderen.
Na de dienst is er vanmorgen Daar Preek Je Me Wat

terug