zondag 7 juli 2024 om 9.30 uur

OVERSTAPDIENST
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Vandaag neemt de kindernevendienst van waarschijnlijk zes kinderen afscheid omdat ze nu naar de
middelbare school gaan. Tevens heten we deze kinderen ook welkom bij de Tienerkerk. In deze
dienst staan de betreffende kinderen centraal. Een bijzonder moment dat we met elkaar mogen
meemaken.
 

terug