zondag 14 juli 2024 om 9.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 14 juli 2024
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer A. de Boer
Diaken: familie Posthumus
Ouderling: mw. A. Idsinga-Baarda
Lector: dhr. C. Sonneveld
Collecte: Bloemengroet
Kleur: groen

terug