zo 11 mrt 2018  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eredienst
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 11 maart komen we om 09.30 uur samen. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is de heer Anne de Boer. Het thema vanmorgen komt uit Jesaja 58. We zitten nu midden in de veertigdagentijd. We lezen “Is dit niet het vasten dat ik verkies”? Organist vanmorgen is de heer Anne de Boer. Lector is mevrouw Aaltje Dijkstra. Bij de kindernevendienst gaat het om een wonderbaarlijke spijziging. We lezen het mee in Johannes 6:1-15. Jezus geeft duizenden mensen te eten. De uitgangscollecte is diaconaal. De collecte vraagt aandacht voor mensen in de knel in Almere – Nederland. De liturgische kleur is vanmorgen paars.

terug