zo 7 okt 2018  om 9.30 uur
Gezamelijke dienst in Dronrijp

Zondag 7 oktober
Vanmorgen gaan we naar de SALVIUS in Dronrijp
We vieren onze dienst gezamenlijk
met de Protestantse Gemeente te Dronrijp
en de parochie te Dronrijp.
Aanvang: 09.30 uur.
Thema “Laat de kinderen tot mij komen.” (Mt.10:13-17)
Mét Agapè-viering.
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door een kinderkoor.
Oecumenische Doelcollecte is bestemd voor het werk van Boukje Fokkema.

 

terug