zo 14 okt 2018  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Themadienst

Zondag 14 oktober. Vanmorgen is er een themadienst. We hebben deze dienst voorbereid met de deelnemers aan de kring “Elementair Geloven”. Aanvang van de dienst is 09.30 uur. Voorganger: ds. J.P. van Olffen. Aan deze dienst zal muzikale medewerking worden verleend door “Kerugma” uit Harlingen. Centrale tekst vanmorgen is de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. De bijzondere doelcollecte is diaconaal en bestemd voor Kerk-In-Actie. De collecte is in het kader van Wereldvoedseldag bestemd voor het project Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.

terug