zo 21 okt 2018  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
m.m.v. Combo

Zondag 21 oktober komen we om 09.30 uur samen in onze kerk. Voorganger is ds. J.P. van Olffen.
Aan deze dienst wordt meegewerkt door het combo, o.l.v. Jetske Bakker-Reitsma. Het thema vanmorgen is “Zegenen”. Lector: Aaltje Dijkstra. De Schriftlezingen komen uit Jeremia 17:7-8 en het begin van de zaligsprekingen uit Mattéus 5:1-11 (13).
Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht. (Jeremia 17:7-8)
De liturgische kleur is in deze periode van het kerkelijk jaar: groen. Vandaag is er tienerkerk.
Vandaag is er ook kindernevendienst. De kinderen behandelen Openbaring 7:9-17, Christus brengt de gelovigen thuis. De Bijzondere Doelcollecte is vanmorgen Diaconaal en bestemd voor Kerk-In-Actie: Hervormingsdag-collecte.

terug