zo 28 okt 2018  om 9.30 uur
Voorganger: Mw. C. Akkerboom-Hondema
m.m.v. Combo
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 28 oktober begint de dienst om 09.30 uur. Vanmorgen is onze gastvoorganger mevrouw Christa Akkerboom-Hondema uit Harlingen. Organist is de heer Anne de Boer. Vandaag is er kindernevendienst. Voorafgaande aan het verlaten van de kerkdienst zingen we met elkaar “Sta Eens Even Op”. De kinderen behandelen vanmorgen tijdens de nevendienst de tekst uit de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes 10:1-11, De geopende boekrol. Ook is er vandaag oppas. Er is vandaag géén “daar preek je me wat”. De Bijzondere Doelcollecte is vandaag gekoppeld aan de Bijbelzondag. We collecteren voor het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG).

terug