di 25 dec 2018  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eerste Kerstdag
Organist: Mevrouw J. Bakker-Reitsma

Eerste Kerstdag 25 december
We komen samen om 09.30 uur. Vanmorgen is een gezinsdienst. Er is geen kindernevendienst, maar deze dienst is bijzonder geschikt en voor jong én voor oud. We zullen heerlijke bekende Kerstliederen zingen. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het kinderkoor “De sjongende Pompeblêden” en het Jongerenkoar “Lelie-Lûd”, beiden onder leiding van Martijn van Dongen. Thema van de dienst is: “Kind, wat zie je?” Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is mevrouw Jetske Bakker-Reitsma. Lector is de familie Coster. De schriftlezingen komen vanmorgen uit de profetie van Jesaja 11:8-10 en het evangelie naar Lukas 2:1-7, 15-17, 34 en 38 en het evangelie naar Markus 5:41. De liturgische kleur is vanmorgen en de komende weken: wit. De uitgangscollecte is diaconaal en bestemd voor Kerk-In-Aktie: “Kinderen in de knel.”


 

terug